Homestay Vancouver - Message from the Homestay Coordinator, Lokalizacja Rodzinnych Domów, Odbiór z Lotniska

Homestay Vancouver

Enjoy the Canadian lifestyle living with a Canadian homestay family in Vancouver. Homestay accommodation is fun, safe, and a affordable way to stay in Vancouver Canada. The Canadian College Homestay Coordinator will place you with a host family which meets your requests.

Message from the Homestay Coordinator

"Mieszkając z rodziną w Vancouver, możesz cieszyć się kanadyjskim stylem życia. Przystosowanie się do mieszkania z kanadyjską rodziną zapewnia bezpieczeństwo i jest niedrogą formą mieszkania w Vancouver, w Kanadzie. CCEL wybiera dla Ciebie miejsce pobytu u takiej rodziny, aby spełnione były Twoje oczekiwania. Studenci mogą wybrać mieszkanie w pojedynczym pokoju, z łazienką dla wszystkich, z posiłkami podawanymi 3 razy dziennie, lub mieszkanie w dwuosobowym pokoju, z posiłkami podawanymi 2 razy dziennie, lub 3 osoby podczas weekendów i z łazienką dla wszystkich, lub też pojedynczy pokój, 3 posiłki dziennie oraz prywatną łazienkę. Jeżeli w takiej kanadyjskiej rodzinie mieszka też inny student, to jest bardzo prawdopodobne, że mówi w innym języku. Wszystkie rodziny są monitorowane. Homestay Coordinator, jest naszym koordynatorem do spraw umieszczania studentów w rodzinach kanadyjskich i jej zadaniem jest znalezienie takiego domu, który będzie spełniał Twoje personalne zapotrzebowania. Niektórzy studencji mają specjalne prośby dotyczące religii, diety, alergii, itd. Większość mieszkań, które organizuje CCEL jest przeznaczonych dla studentów, ale z przjemnością możemy także zorganizować mieszkanie z rodziną dla kogokolwiek odwiedzającego Vancouver. Mieszkanie z kanadyjską rodziną jest wspaniałą możliwością do praktyki języka angielskiego i zagłębiania się w poznawaniu kultury kanadyjskiej."

Lokalizacja Rodzinnych Domów

Homestay są głównie zlokalizowane w West Vancouver i North Vancouver. Będziesz mógł cieszyć się mieszkaniem na cichym i bezpiecznym obszarze, blisko do wszelkich środków komunikacji. Transport w Vancouver i poza miastem jest bardzo dobrze zorganizowany, dzięki czemu będziesz mógł łatwo podróżować z domu, gdzie mieszkasz aż do CCEL.

Odbiór z Lotniska

Pracownik CCEL może odebrać studenta z lotniska w Vancouver i zawieźć go do szkoły, gdzie będzie przedstawiony rodzinie, u której będzie mieszkał.

Nota: Prośby o zmianę miejsca zamieszkania będą wymagały umieszczenia dodatkowej opłaty.